Taxivervoer

Wat is Valys en hoe kan ik dit aanvragen?

Valys is speciaal vervoer voor mensen die chronisch ziek of gehandicapt zijn. Hier mag u alleen gebruik van maken als u niet met het openbaar vervoer kunt reizen en aan een aantal voorwaarden voldoet. U moet een Valyspas hebben om te kunnen reizen met Valys. Één van de volgende documenten heeft u nodig om de Valyspas aan te kunnen vragen:

  • Een bewijs van de gemeente waaruit blijkt dat u recht hebt op vervoer uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Een bewijs van de gemeente waaruit blijkt dat u recht heeft op een rolstoel of scootmobiel uit de Wmo
  • Een gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart
  • Een OV-begeleiderskaart

Elke pashouder krijgt een budget van 600 kilometer per jaar. Binnen deze 600 kilometer betaalt u 20 cent per kilometer zelf. Reist u meer dan dit budget, dan moet u 1,22 euro per kilometer betalen. Als u niet met de trein kan reizen, ook niet met begeleider, dan kunt u een aanvraag doen voor een hoger persoonlijk kilometerbudget van 2250 kilometer.

Klik hier en vraag u Valyspas direct aan

Alles over vervoer met Valys leest u hier

Is dit niet het juiste antwoord?

Of wilt u liever persoonlijk advies?
Bel de Raad & Daad Advieslijn!
(0348) 46 66 88
raadendaad@anbo.nl