Incasso

Mag de schuldeiser ook overige kosten in rekening brengen?

Nee, een schuldeiser of incassobureau mag geen overige kosten in rekening brengen voor het innen van de openstaande rekening. Aanmaningskosten, herinneringskosten of administratiekosten zijn dus niet toegestaan. Ook mag geen BTW over de incassokosten worden berekend, als de schuldeiser btw-plichtig is. Alle ondernemers zijn dat. Maar u bent wel wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag of de overeengekomen rente.

Is dit niet het juiste antwoord?

Of wilt u liever persoonlijk advies?
Bel de Raad & Daad Advieslijn!
(0348) 46 66 88
raadendaad@anbo.nl