Incasso

Ik ben het niet eens met de rekening, wat kan ik doen?

Wilt u de rekening niet betalen omdat de incassokosten niet kloppen? Bespreek dit dan eerst met de leverancier of met het incassobureau, als de leverancier die heeft ingeschakeld. Probeer er samen uit te komen. Als dit niet lukt, kunt u alsnog een klacht indienen.

Heeft u een klacht over het optreden van het incassobureau? Bijvoorbeeld als het incassobureau te hoge incassokosten in rekening brengt? Maar ook als het incassobureau u onfatsoenlijk behandelt? Klaag dan eerst (schriftelijk) bij zowel het incassobureau als bij bij de leverancier.

Als ANBO-lid kunt u een bezwaarschrift downloaden dat u kunt indienen als u een klacht heeft over incassokosten. Hiervoor moet u wel inloggen op Mijn ANBO. Klik hier voor een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken.

Wordt uw klacht niet goed opgelost? Dan kunt u de klacht daarna ook neerleggen bij de Nederlandse Vereniging van Incasso-Ondernemingen (NVI), wanneer het incassobureau hierbij is aangesloten. Kijk voor meer informatie op de website van de NVI

Is dit niet het juiste antwoord?

Of wilt u liever persoonlijk advies?
Bel de Raad & Daad Advieslijn!
(0348) 46 66 88
raadendaad@anbo.nl