Discriminatie

Ik heb het vermoeden dat ik word gediscrimineerd: wat kan ik doen?

Helaas hebben ouderen geregeld te maken met leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Zo zouden zij te duur om niet flexibel genoeg zijn. Discriminatie is verboden en daarom is er een wet die leeftijdsdiscriminatie op het werk verbiedt: de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd (WGBL).

Heeft u het vermoeden dat u wordt gediscrimineerd? Dan kunt u een procedure starten via het College voor de rechten van de mens, maar u kunt ook eerst contact opnemen met het college of er ook nog andere mogelijkheden zijn. Het College is bereikbaar via e-mail op info@mensenrechten.nl.

U kunt ook rechtstreeks een klacht indienen via dit formulier. Hierin leest u meer over de procedures van het College voor de rechten van de mens.

Is dit niet het juiste antwoord?

Of wilt u liever persoonlijk advies?
Bel de Raad & Daad Advieslijn!
(0348) 46 66 88
raadendaad@anbo.nl