Cao

Waar kan ik mijn cao vinden?

In een cao staan schriftelijke afspraken over arbeidsvoorwaarden. Dit kan gaan over bijvoorbeeld uw loon, pensioen, toeslagen, opzegtermijn en vervroegd pensioen. Als u uw cao wilt nalezen, dan is de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van belang. Het bevat alle cao’s in Nederland.

Ook kunt u bij uw vakorganisatie terecht voor informatie over de betreffende cao.

Is dit niet het juiste antwoord?

Of wilt u liever persoonlijk advies?
Bel de Raad & Daad Advieslijn!
(0348) 46 66 88
raadendaad@anbo.nl