Vermogen verminderen

Vrijstelling bij schenking?

Een belastingbesparing op zowel de korte als de lange termijn is de mogelijkheid van schenking. Als u nu een deel van uw vermogen onbelast aan uw kinderen, kleinkinderen of aan goede doelen overhevelt, bespaart u nu al op de inkomstenbelasting en straks op erfbelasting. Door het overhevelen van uw vermogen naar (klein)kinderen verlaagt u de grondslag voor uw voordeel uit sparen en beleggen. Binnen bepaalde grenzen is de schenking zelfs belastingvrij. Klik hier voor meer informatie.

Te zijner tijd zal door een schenking de omvang van uw nalatenschap ook kleiner zijn. Dat betekent voor uw erfgenamen dat zij dus minder erfbelasting hoeven te betalen. Erfbelasting is in het algemeen verschuldigd over een erfenis.

Is dit niet het juiste antwoord?

Of wilt u liever persoonlijk advies?
Bel de Raad & Daad Advieslijn!
(0348) 46 66 88
raadendaad@anbo.nl