Klachten

Bij wie kan ik terecht voor klachten over mijn zorgverzekering?

Als u klachten heeft over uw zorgverzekering, kunt u de klachtenlijn van uw zorgverzekering bellen. Komt u er niet uit met uw verzekering? Misschien kunt u dan terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Zowel de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen vallen onder deze stichting. De eerstgenoemde bemiddelt tussen u en uw zorgverzekeraar. Dit is gratis. 

Lukt deze bemiddeling niet, dan kunt u uw klacht aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen voorleggen. De uitspraak van de commissie is bindend. Voor deze dienst moet u betalen, maar als u in het gelijk wordt gesteld krijgt u deze kosten terug.

Met de speciale sneltest kunt u kijken of de SKGZ u kan helpen.

Als ANBO-lid kunt u op onze site gratis een voorbeeld bezwaarschrift tegen de beslissing van uw zorgverzekering downloaden. Hiervoor moet u wel inloggen.

Klik hier voor het voorbeeld bezwaarschrift verzoek heroverweging zorgverzoek.

Is dit niet het juiste antwoord?

Of wilt u liever persoonlijk advies?
Bel de Raad & Daad Advieslijn!
(0348) 46 66 88
raadendaad@anbo.nl