Aanvragen

Wanneer kan ik een Wmo-voorziening aanvragen?

Indien u de gemeente vraagt om ondersteuning bij het thuis wonen gaat de gemeente eerst na wat u zelf nog kunt, eventueel met hulp van partner, familie, buren en kennissen. De gemeente kan ook wijzen op algemene voorzieningen in die gemeente, zoals bijvoorbeeld een boodschappendienst, openbaar vervoer of maaltijdservice. De mogelijkheden hiervan worden verkend in een onderzoek, ofwel een (keuken)tafelgesprek.

Als deze oplossingen niet voldoende zijn om thuis te blijven wonen en aan de samenleving deel te nemen kan de gemeente een maatwerkvoorziening voorstellen: een individuele voorziening. Voor een maatwerkvoorziening moet u – na het gesprek - apart een aanvraag indienen bij de Wmo.

Is dit niet het juiste antwoord?

Of wilt u liever persoonlijk advies?
Bel de Raad & Daad Advieslijn!
(0348) 46 66 88
raadendaad@anbo.nl