Ziekenhuiszorg

Ik kom thuis uit het ziekenhuis, heb ik recht op thuiszorg?

Als u thuiskomt na ziekenhuisopname, is het mogelijk dat u nog extra zorg nodig heeft, bijvoorbeeld als u bent geopereerd.

U kunt aanspraak maken op verpleging en verzorging die u thuis nodig hebt. Bijvoorbeeld via een wijkverpleegkundige. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie.

Als er na een ziekenhuisopname geen goede opvang thuis beschikbaar is, kunt u verblijven in een eerstelijnsverblijf of een zorgpension/zorghotel. De kosten worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Het valt onder het eigen risico en u hebt een medische indicatie nodig. De transferverpleegkundige of de huisarts kunnen u hierbij adviseren.

Is dit niet het juiste antwoord?

Of wilt u liever persoonlijk advies?
Bel de Raad & Daad Advieslijn!
(0348) 46 66 88
raadendaad@anbo.nl