Nieuw zorgstelsel en langdurige zorg

Wat regelt de Wlz?

De Wlz regelt de zorg voor mensen met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking en mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Onder de Wlz valt zorg als verblijf in een instelling, persoonlijke verzorging en verpleging, behandeling, het individueel gebruik van mobiliteitshulpmiddelen en vervoer. Woningaanpassingen vergoedt de Wlz alleen als iemand jonger is dan 18 jaar.

Is dit niet het juiste antwoord?

Of wilt u liever persoonlijk advies?
Bel de Raad & Daad Advieslijn!
(0348) 46 66 88
raadendaad@anbo.nl