Kosten

Wat is de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp?

Als u thuiszorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontvangt, dan moet u een eigen bijdrage betalen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt hoe hoog de eigen bijdrage is. Dit is afhankelijk van onder andere uw leeftijd, uw verzamelinkomen, het aantal personen in uw huishouden en de zorg die u ontvangt. Bij zorg uit de Wmo is de eigen bijdrage ook nog eens afhankelijk van de gemeente waar u woont en waar u dus zorg van ontvangt.

Is dit niet het juiste antwoord?

Of wilt u liever persoonlijk advies?
Bel de Raad & Daad Advieslijn!
(0348) 46 66 88
raadendaad@anbo.nl