Incasso

Eerst een betalingsherinnering

Voordat een schuldeiser (meestal de leverancier) incassokosten in rekening brengt, moet hij u minimaal één betalingsherinnering sturen. Zo'n herinnering heet aanmaning. Met die herinnering moet u 14 dagen de tijd krijgen om de rekening alsnog te betalen. Pas als u na die 14 dagen niet hebt betaald, moet u de incassokosten betalen. In de betalingsherinnering moet ook staan hoe hoog de incassokosten zijn als u niet (op tijd) betaalt.

Is dit niet het juiste antwoord?

Of wilt u liever persoonlijk advies?
Bel de Raad & Daad Advieslijn!
(0348) 46 66 88
raadendaad@anbo.nl