Testament

Wat is de erfenis voor de kinderen als één ouder is overleden?

Ook dit is in het wettelijk erfrecht geregeld. Zolang de langstlevende nog in leven is, krijgen de kinderen het erfdeel niet. Zij kunnen bij de wettelijke verdeling echter wel de eigendom opeisen als de langstlevende niet de ouder is van de kinderen, of als de langstlevende opnieuw huwt.

Door middel van uw testament kunt u deze zogenoemde wilsrechten van de kinderen opheffen of beperken. U kunt ook het tegenovergestelde doen en uw partner meer rechten geven, maar uw kinderen minder.

Is dit niet het juiste antwoord?

Of wilt u liever persoonlijk advies?
Bel de Raad & Daad Advieslijn!
(0348) 46 66 88
raadendaad@anbo.nl