Erfbelasting

Wanneer moet ik erfbelasting betalen?

Als iemand overlijdt, gaat zijn erfenis (ook wel nalatenschap) naar de erfgenamen. Is er een testament, dan staat daarin wie de erfgenamen zijn. Zonder testament gaat de erfenis naar de wettelijke erfgenamen.

Afhankelijk van de hoogte van de nalatenschap moeten de erfgenamen erfbelasting betalen. Maar niet over het gehele bedrag. Er zijn vrijstellingen die er soms voor kunnen zorgen dat helemaal geen erfbelasting verschuldigd is. U vindt een overzicht van de vrijstellingen op de site van de Belastingdienst.

Het tarief voor de erfbelasting vindt u ook op de site van de Belastingdienst.

Is dit niet het juiste antwoord?

Of wilt u liever persoonlijk advies?
Bel de Raad & Daad Advieslijn!
(0348) 46 66 88
raadendaad@anbo.nl