Inkomstenbelasting

Wijziging belastingregels afkoop van lijfrente

In 2015 zijn de regels gewijzigd voor de afkoop van een lijfrente. Tot en met belastingjaar 2014 moest u het totaal van de premies of stortingen invullen. Ook al was dit bedrag hoger dan de afkoopsom dat u ontving. Deze regeling is met terugwerkende kracht aangepast; voortaan vult u alleen het bedrag van de afkoopsom in.

Maar dit kan betekenen dat u in een aangifte over eerdere jaren een te hoog bedrag hebt ingevuld. U hebt bijvoorbeeld meer premies of stortingen betaald en afgetrokken dan u aan afkoopsom ontving. U kunt dan deze aangiften laten wijzigen vanwege deze nieuwe regeling. U kunt daarvoor een verzoek doen om ambtshalve vermindering. Uw verzoek moet wel op tijd bij de Belastingdienst binnen zijn. Dit zijn de termijnen:

Aangiftejaar

Uw verzoek moet uiterlijk binnen zijn op:

 

 

2011

31 december 2016

2012

31 december 2017

2013

31 december 2018

2014

31 december 2019

Onder mijnanbo.nl/raad&daad vindt u een voorbeeldbrief die u naar de Belastingdienst kunt sturen.

Is dit niet het juiste antwoord?

Of wilt u liever persoonlijk advies?
Bel de Raad & Daad Advieslijn!
(0348) 46 66 88
raadendaad@anbo.nl