Inkomstenbelasting

Waarom moet ik ieder jaar inkomstenbelasting bijbetalen?

Dat komt door de manier waarop ons belastingsysteem is geregeld. Dat systeem kent verschillende tarieven; hoe hoger het inkomen hoe hoger de belasting. Dit heet het schijventarief. Voor 2017 is dat:

Schijventarief wanneer u vóór 1-1-1946 geboren bent

Schijf

Belastbaar inkomen

Percentage

1

€ 0 t/m € 19.982

18,65

2

€ 19.983 t/m € 34.130

22,90

3

€ 34.131 t/m € 67.072

40,80

4

Vanaf € 67.073

52

Is uw inkomen minder dan € 19.982? Dan betaalt u 18,65%. Is uw inkomen meer dan € 19.982, maar minder dan € 34.130? Dan betaalt u 22,90% belasting over alles boven de € 19.982. Op het volledige bedrag krijgt u korting, dit heet de heffingskorting.

Het probleem van de bijbetaling ontstaat als u verschillende inkomsten heeft en het totaal van die inkomsten over een tariefgrens gaat. In de loop van het jaar houden de instanties die aan u pensioen betalen al loonheffing in. Dat is een voorschot op het bedrag dat u moet betalen. De verschillende instanties houden in op het bedrag dat zij u uitkeren. Zij kunnen en mogen dan geen rekening houden met andere inkomsten.

Een voorbeeld om het te verduidelijken:

U ontvangt van de SVB AOW-pensioen voor een gehuwde: € 10.000. Van uw pensioenfonds een aanvullend pensioen van € 15.000. Het AOW-pensioen valt in de eerste schijf. De SVB houdt 18,65% in. Het aanvullende pensioen valt ook in de eerste schijf. Het pensioenfonds houdt ook 18,65% in. Uw totale inkomen is echter € 25.000 en komt daarmee uit in de tweede schijf. Dat heeft tot gevolg dat er in de loop van het jaar te weinig wordt ingehouden.

In cijfers: aan loonheffing wordt in totaal een bedrag van € 2.320 ingehouden.

U bent verschuldigd:

  • 18,65% over de eerste € 19.982 = € 3.726,-
  • 22,90% over (€ 25.000 - € 19.982 =) € 5.018 = € 1.149,-
  • Totaal: € 4.875,-
  • Af: heffingskorting: € 2.443,-
  • Verschuldigd: € 2.432,-
  • Ingehouden loonheffing: € 2.320,-
  • Nog te betalen: € 112,-                                                                                                                          

U hoeft niet bang te zijn dat u door dit systeem teveel betaalt. Als u het inkomen in dit voorbeeld van één instantie zou ontvangen, zou de ingehouden loonheffing het bedrag zijn dat bij het inkomen hoort.

Is dit niet het juiste antwoord?

Of wilt u liever persoonlijk advies?
Bel de Raad & Daad Advieslijn!
(0348) 46 66 88
raadendaad@anbo.nl