AOW-gat

Lopen andere uitkeringen, zoals de WW of Ziektewet door als ik later AOW krijg?

Als u recht heeft op een sociale zekerheidsuitkering, loopt die door tot de dag waarop u de AOW-leeftijd bereikt. Dit geldt voor de WW, WIA, WAO, Wajong, Ziektewet, Anw, Toeslagenwet, Bijstand, IOAW en IOAZ. Een uitkering loopt niet door als u niet meer voldoet aan de uitkeringsvoorwaarden of wanneer de maximale uitkeringsduur voor u verstreken is.

Voorbeeld AOW-gat bij einde uitkeringsduur:

U bereikt op 1 januari 2019 de AOW-leeftijd. U ontvangt een Anw-nabestaandenuitkering omdat u een kind jonger dan 18 jaar verzorgt. Dat kind wordt op 1 november 2018 18 jaar. Daarmee stopt de Anw-nabestaandenuitkering per 1 november 2018. In de periode november 2018 - januari 2019 ontstaat een AOW-gat.

Is dit niet het juiste antwoord?

Of wilt u liever persoonlijk advies?
Bel de Raad & Daad Advieslijn!
(0348) 46 66 88
raadendaad@anbo.nl