AOW-gat

Loopt mijn VUT of prepensioen door als ik later AOW krijg?

U kunt in uw VUT- of prepensioenregeling zien of uw uitkering of pensioen doorloopt tot uw nieuwe AOW-leeftijd. De huidige VUT- en prepensioenregelingen eindigen meestal op de eerste dag van de maand waarin u 65 wordt. Heeft u aanvullend pensioen, dan ontvangt u die waarschijnlijk wel vanaf die datum, maar uw AOW niet. U heeft dus misschien tijdelijk minder of geen inkomen. Dat noemen we een AOW-gat.

Voorbeeld AOW-gat

U ontvangt op dit moment een prepensioen. Dit prepensioen eindigt op de dag dat u 65 jaar wordt. In de oude situatie zou uw AOW-uitkering dan meteen zijn ingegaan. Door de verhoging van de AOW-leeftijd krijgt u pas een AOW-uitkering als u 66 jaar oud bent. Uw prepensioen is dan al wel gestopt. Hierdoor heeft u een jaar lang alleen inkomsten uit uw aanvullende pensioen via uw pensioenfonds. Het verschil in inkomen tussen de oude en nieuwe situatie is uw AOW-gat.

In sommige gevallen bestaat recht op een overbruggingsuitkering tijdens het AOW-gat.

Bereken hier of u recht op de overbruggingsregeling. 

Is dit niet het juiste antwoord?

Of wilt u liever persoonlijk advies?
Bel de Raad & Daad Advieslijn!
(0348) 46 66 88
raadendaad@anbo.nl