Recht op tegemoetkoming

Heb ik recht op een tegemoetkoming in verband met mijn chronische ziekte of handicap?

Tot en met 2013 kon u voor een compensatie in het kader van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) in aanmerking komen. De laatste tegemoetkoming is eind 2014 uitbetaald. Gemeenten krijgen vanaf 2015 extra (financiële) mogelijkheden om maatwerk te bieden aan mensen met een chronische ziekte of een beperking.

Gemeenten kunnen ondersteuning bieden via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of bijzondere bijstand, maar zijn hier niet toe verplicht. Informeert u bij uw gemeente naar de mogelijkheden.

Mogelijk kunt u voor uw extra kosten in verband met uw ziekte een belastingteruggave krijgen. Bepaalde zorgkosten zijn namelijk fiscaal aftrekbaar. Kijk hier voor de bijzonderheden.

Is dit niet het juiste antwoord?

Of wilt u liever persoonlijk advies?
Bel de Raad & Daad Advieslijn!
(0348) 46 66 88
raadendaad@anbo.nl