Hulp thuis

Wat is persoonsgebonden budget (pgb)?

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, begeleiding of hulp kunt inkopen. Het is de tegenhanger van hulp in natura die door een gemeente, instelling of zorgverzekeraar wordt geleverd. U kunt zelf uw eigen hulpverlener(s) en begeleider(s) uitkiezen.  

Als u recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) dan kunt u in plaats van verblijf in een instelling voor een persoonsgebonden budget kiezen.

Alles over het persoonsgebonden budget leest u op de website van Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een pgb. Het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) helpt u gratis met uw administratie van het beheer van uw persoonsgebonden budget.

Vanaf 2015 krijgt u na toekenning van een pgb niet het bedrag zelf op uw rekening gestort. De SVB keert bedragen uit aan hulpverleners die u heeft ingeschakeld tot het maximum bedrag van uw pgb. (dit wordt ook wel ‘trekkingsrecht’ genoemd).

Is dit niet het juiste antwoord?

Of wilt u liever persoonlijk advies?
Bel de Raad & Daad Advieslijn!
(0348) 46 66 88
raadendaad@anbo.nl