Nieuw zorgstelsel en langdurige zorg

Hoe gaat het met de eigen bijdrage voor de zorg die ik op grond van de Wlz krijg?

Iedereen die ouder is dan 18 jaar betaalt een eigen bijdrage voor zorg op grond van de Wlz. Ook als u zorg thuis krijgt, bijvoorbeeld met een pgb, volledig pakket thuis of een combinatie van zorg van de instelling en een pgb (ofwel het modulair pakket thuis. Het CAK berekent uw eigen bijdrage.

Is dit niet het juiste antwoord?

Of wilt u liever persoonlijk advies?
Bel de Raad & Daad Advieslijn!
(0348) 46 66 88
raadendaad@anbo.nl