Wat is een keukentafelgesprek?

Ik heb binnenkort een keukentafelgesprek, wat houdt dat in?

Het zorgstelsel is veranderd. Hebt u ondersteuning nodig, dan moet u bij uw gemeente aankloppen. De gemeente is namelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Door middel van een zogeheten keukentafelgesprek wil de gemeente samen met u bepalen wat de beste zorg voor u is. Daarbij neemt de gemeente als uitgangspunt wat uzelf nog kan en in hoeverre andere mensen die u kent u hierbij kunnen ondersteunen.

Als ANBO-lid kunt u een document downloaden dat u helpt bij het voorbereiden van een keukentafelgesprek. Hiervoor moet u wel inloggen.

Klik hier voor de checklist keukentafelgesprek.

Is dit niet het juiste antwoord?

Of wilt u liever persoonlijk advies?
Bel de Raad & Daad Advieslijn!
(0348) 46 66 88
raadendaad@anbo.nl